Physioflow פיזיופלו

product physioflow PF05 lab1משפחת מוצרי  PhysioFlow®כוללת בתוכה מגוון מכשירים המסייעים במדידת תפוקת הלב (Cardiac Outputבצורה שאינה פולשנית. המכשירים השונים מאפשרים מתן מדדים המודינמיים, באופן מתמשך, רציף ואמין ומדויק בדומה לשיטות מדידה פולשניות.

המכשיר מאפשר מדידה בקרב חולים שמדידת תפוקה הלב בעיתית עבורם (הסובלים מהשמנת יתר, בצקת ראות, חולי מחלת הנפחת ועוד). בנוסף, לראשונה בעולם, המדדים המתקבלים על ידי המכשיר הינם אמינים ומדויקים גם כאשר נמדדים במצבים בהם לא היה ניתן למדוד את תפוקת הלב בעבר, כגון, במהלך פעילות מאומצת, או טיפול אינטנסיבי ביחידה לטיפול נמרץ

יתרונות המכשיר:

  • אינו פולשני
  • מאפשר קבלת מדדים אמינים ומדויקים בכל מגוון המצבים הרפואיים.
  • מאפשר קבלת מדדים אמינים ומדויקים בכל מקום ובמהלך כל פעילות.
  • מדידה רציפה ואמינה ומדויקת.
  • ידידותי למשתמש.

קישור לאתר החברה: 
http://www.physioflow.com/products_physioflow.php

 

© Linmed 2015 • עיצוב ובניה shirgdesign • קידום ושיווק GTN